RazFlytt.se klicka här för startsidan

Säkerhet, Trygghet och Garantier - våra ledord för din flytt.

kartonger

Varje flytt är en flytt med nya förutsättningar. Du som flyttar ska inte behöva känna oro så Din trygghet och ditt gods säkerhet är det viktigaste för oss. Det gör att vi alltid försöker ha de rätta resurserna för varje unikt uppdrag.

Försiktighetsprincipen är kanske ett modeord men för oss det viktigaste ordet. Godset transporteras alltid säkert och försiktigt. För att nå dit har gör vi det yttersta för att samla de resurser som behövs för att nå dit. Givetvis har vi försäkring som täcker eventuella skador i värsta fall. Trafik är trafik och den är aldrig kontrollerbar.

Har man lyft en packad flyttkartong vet att den kan väga väldigt mycket. Den som utför flytten måste ha en god fysisk kondition för att klara av att flytta som yrke. Vår personal är alltid "vältränad" och redo för jobbet för din trygghet.

Eftersom vi vill jobba med fasta kostnader så tjänar alla på det. Du får en effektiv flytt som inte drar ut på tiden för att ge dig mer kostnader. Vi kan planera och utnyttja vår personal och våra fordon på bästa sätt. Dessutom vill vi ju inte heller att det ska ta onödigt lång tid att flytta dina saker. Men bakom ligger alltid omtanken om godset som vi flyttar!